Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en repetitionsövning för reservister.

Finsk beskrivning

harjoituskokous*

kertausharjoituksista käytetty nimitys

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , No: 20 1919.

Andra språk

Inga termer på andra språk