Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lista på hästar och fordon inom en kommun som skulle inställas för krigsmaktens behov vid mobilisering. Uttagningslängderna sammanställdes av kommunerna, men hästar eller fordon kunde inte antecknas i listorna mot besiktningsmannens yttranden. Uttagningslistorna upprättades i tre exemplar varav ett blev kvar i kommunen, ett skickades till landshövdingen och ett till statsrådet.

Finsk beskrivning

erottamisluettelo (hevosten ja ajoneuvojen)

Luettelo armeijan käyttöön sodan sattuessa lunastettavista hevosista ja ajoneuvoista.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 No 272.

Andra språk

Inga termer på andra språk