Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst inom försvarsmakten. För tjänsten krävdes vid universitet avlagd slutexamen och förtrogenhet med arkivväsendet.

Finsk beskrivning

sota-arkistonhoitaja

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 65 § 21.

Andra språk

Inga termer på andra språk