Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Populär benämning på lag angående inlösen av lego-områden från 1918. Lagen gjorde det möjligt för den obesuttna befolkningen att lösa ut den jord den brukade. Lagen föranledde en stor mängd nya småbruk. Som ett resultat av lagen grundades i kommunerna kolonisationsnämnder som verkställande organ för statens kolonisationspolitik.

Finsk beskrivning

torpparilaki

laki vuokra-alueiden lunastamisesta 1918

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Suomen Asetuskokoelma , Helsinki: [Valtion julkaisutoimisto, jakaja] 1917–1980 , 1918 N:o 135.

Andra språk

Dåtida finska torpparien vapautuslaki

Synonymer

lag angående inlösen av lego-områden
Lex Haataja