Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bibliotek grundat i Helsingfors 1925 för att betjäna den krigsvetenskapliga forskningen och försvarsmakten.

Finsk beskrivning

Sotatieteellinen keskuskirjasto, (sittemmin) Sotatieteen keskuskirjasto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk