Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman i marinintendentstaten, har samma värdighet som kommendörkapten av första graden.

Finsk beskrivning

pääintendentti

Armeijan palveluksessa työskentelevä siviilivirkamies laivastossa. Vastasi arvoltaan ensimmäisen asteen komentajakapteenia.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk