Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Undervisningssystem som innebar att samme lärare genom skolans alla avdelningar lämnade undervisning i samma ämne.

Finsk beskrivning

kiertokoulun lukujärjestys

Opetusjärjestelmä, jossa sama opettaja opetti samalla kertaa kaikille koulun luokille samaa ainetta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk