Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman vilken som biinkomst eller lön hade fått nyttjanderätt till ett beneficiehemman.

Finsk beskrivning

virkamies, joka saa tuloja eläketilalta

Virkamies, joka oli saanut sivutulokseen tai palkakseen nautintaoikeuden eläketilaan.

Källor

Inga källor