Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbud mot att lämna ett visst område inom riket.

Finsk beskrivning

konfinaatio, poistumiskieltorangaistus

Kielto poistua valtakunnan tietyltä alueelta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk