Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbud mot att lämna ett visst område inom riket.

Finsk beskrivning

konfinaatio, poistumiskieltorangaistus

Kielto poistua valtakunnan tietyltä alueelta.

Källor

Inga källor