Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arbetare vid ett järnbruk som ersatte den ordinarie smeden vid sjukdomsfall eller annat förhinder.

Finsk beskrivning

apuseppä

Rautaruukissa työskennellyt työmies, joka korvasi vakuituisen sepän sairauden tai muun esteen sattuessa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 825. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk