Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av de vitsord för underkännande som begagnas vid kunskapsprövningar.

Finsk beskrivning

hylätään

Oppi- tai näyttösuorituksen yhteydessä hylkäämistä ilmaiseva arvosana.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 457. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Franska improbatur