Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Plattskatt uträknad per huvud.

Finsk beskrivning

pääkohtainen vero*

jokaiselta henkilöltä omaisuuteen, ikään tai luokkaan katsomatta peritty verpo

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 851. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

koppskall