Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De tolv dagsverken som erlades i Savolax på 1500-talet som en del av gengärden.

Finsk beskrivning

viikkotyöpäivät*; Savossa veroluonteisesti suoritettavat 12 taksvärkkipäivää

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk