Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utmärka ett område så att det avskiljs från en tidigare helhet.

Finsk beskrivning

merkitä raja pyykeillä, pyykittää

Merkitä alue siten, että se erottuu aiemmasta kokonaisuudesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska erottaa pyykeillä