Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän (handels)fullmakt på växel.

Finsk beskrivning

prokuuravekseli

Valtakirjalla toisen puolesta annettu vekseli.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 , (prokura).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .