Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avrättning som innebar att huvudet skiljdes från kroppen med en skarpslipad bila eller i vissa fall med svärd. Halshuggning var en allmänt förekommande avrättningsmetod redan under medeltiden. Den sista halshuggningen i Finland utfördes 1825 i Pieksamäki. Formellt fastslogs halshuggning som avrättningsmetod som straff för mord och landsförräderi ännu 1889. Samtliga avrättningar efter 1825 utfördes emellertid genom arkebusering.

Finsk beskrivning

mestaus; teloitus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dekapitering

Se vidare