Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Smädesord, grova nedsättande utlåtelser, skymfande, förolämpande tillmälen.

Finsk beskrivning

herjaus, parjaaminen

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska parjaussana