Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term inom förvaltningen under svenska tiden och förra delen av autonoma tiden som betydde stötande, orimligt eller oskäligt. Ett obilligt avtals-, tjänste- eller skiftesvillkor kunde jämkas av domstol.

Finsk beskrivning

kohtuuton

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

obilligt
otillbörligt