Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på lärare vid universitet, ledamot av en akademi.

Finsk beskrivning

akateemikko

tiede- tai taideakatemian jäsen; yliopistonopettaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk