Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skomakare som tillverkar barnskor. Barnskomakarna bildade från 1730-talet ett eget skrå.

Finsk beskrivning

lastenkenkäsuutari

lastenkenkien valmistaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare