Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den extra båtsman som roten kunde åläggas att ställa upp i krigstider.

Finsk beskrivning

ylimääräinen kruunun laivamies*

Sotaikana ruoduilta vaadittu ylimääräinen merisotilas.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dubbleringskarl