Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landstatstjänsteman anställd av länsstyrelsen eller kronofogden själv för att biträda vid skatteuppbörden.

Finsk beskrivning

avustava kruununvouti*

lääninhallituksen tai kruununvoudin nimittämä, veronkannossa avustava vouti

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Andra språk

Inga termer på andra språk