Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Diarium.

Finsk beskrivning

toimituskirjain luettelo

diaari, toimituspöytäkirjojen luettelo

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 719 (toimituskirja).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93 .

Andra språk

Inga termer på andra språk