Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som drygar ut sina inkomster med allmänna körslor.

Finsk beskrivning

kuormankuljettaja, rahtimies

lisätienestinä kuljetustöitä tekevä talonpoika

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 105.

Andra språk

Inga termer på andra språk