Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltare av frälsegods.

Finsk beskrivning

rälssitilanhoitaja

Rälssitilan esimies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Andra språk

Inga termer på andra språk