Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av två huvudtitlar i revisionsjordeböckerna från Viborgs län under 1700-talet: frälseandelen tillföll donatarien och var två tredjedelar av kronoskatterna för de av kronan behållna hemmanen som kom kronan till del.

Finsk beskrivning

donaatio-osa, donataarin osuus

Toinen Viipurin läänin verontarkistus- eli resiviomaakirjojen pääotsikoista 1700-luvulla. Kyseessä oli rälssiosio maakirjaverosta kruunulle kuuluvilta tiloilta.

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 242-244.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 468.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 56.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 178.

Andra språk

Tyska Donatarienrente; Dontionsrente
Ryska pomeščičaja čast

Se vidare