Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den andel, en tredjedel, av donationshemmanens skatter som behölls av kronan och som således inte tillföll donatarien. Kronoandel var en av två huvudtitlar i revisionsjordeböckerna i Viborgs län under 1700-talet. Under den fanns uppgifter om den andel av varje hemmans jordeboksränta som tillkom kronan. Kronoandelen avskaffades 1783, då poduschnieavgiften infördes.

Finsk beskrivning

kruunun osuus

Toinen Viipurin läänin verontarkistus- eli resiviomaakirjojen pääotsikoista 1700-luvulla. Osio kattoi tiedot tilojen osuudesta maakirjaverossa ja siitä, mikä osuus tästä kuului kruunulle. Poistui käytöstä 1783 podushnamaksun tultua käyttöön.

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 242.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 468.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 56.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 123.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 178.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .