Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande benämning på arbete som utfördes för kronans räkning, särskilt av kommenderat militärmanskap eller civila personer som för till exempel brott eller lösdriveri dömts till dylikt arbete.

Finsk beskrivning

kruununtyö*

kruunun hyväksi tehdystä työstä (sotapalvelus, pakkotyö) käytetty nimitys 1700-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare