Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på prejudikat om lösande av tvist mellan donatarien och dennes landbönder om höjning av skatterna på donationsgods i Gamla Finland 1801. Underrätten medgavs rätt att avgöra tvisten och utverka ett avtal.

Finsk beskrivning

Taubilan sopimus

Vuonna 1801 lahjamaiden haltijoiden ja vuokratilallisten välisessä veronkorotuskiistassa tehty ratkaisu Vanhassa Suomessa.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 360.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 393–394.

Andra språk

Dåtida finska Taubilasopimus, Taubilan kontrakti

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1801–ca 1867(–1917)