Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län som grundades 1831 då Nylands och Tavastehus län upplöstes. Länet bestod i stort sett av det historiska landskapet Tavastland. Länet leddes av en guvernör biträdd av en länsstyrelse. Residensstad var Tavastehus.

Finsk beskrivning

Hämeen lääni

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk