Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordens princip, innebär att en person får medborgarskap i det land där han eller hon är född.

Finsk beskrivning

maaperän oikeus*

Oikeus kansalaisuuteen syntymämaan perusteella.

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 , 178.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare