Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Blodets princip, innebär att en person får sitt medborgarskap beroende på vilket medborgarskap hans föräldrar har. Gällde i Finland till införandet av möjligheten att förvärva dubbelt medborgarskap.

Finsk beskrivning

veren oikeus*

Oikeus kansalaisuuteen vanhemman kansalaisuuden perusteella.

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 , 178.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org