Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hamnkassör, ansvarade för stadens intäkter i hamnavgifter.

Finsk beskrivning

satamakasööri*

kaupungin osuutta satamaksuista valvonut virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 210.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10: 1281. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk