Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fyr vid inloppet till en hamn.

Finsk beskrivning

satamaloisto, satamamajakka

Källor

Inga källor