Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman anställd för uppbörden vid stadens hamn.Benämningen var sällsynt och förekom 1897 endast i Raumo. Befattningen kombinerades där med tjänsten som hamnmästare.

Finsk beskrivning

satamakassööri, satamakassanhoitaja, satamakassa

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 225.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/