Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hamnavgift som från cirka 1540 uppbars av varje inkommande fartyg efter varje läst eller lästetal. Motsats: hamnavgift för varor.

Finsk beskrivning

satamamaksu

Maksu, joka jokaisen satamaan saapuvan laivan oli suoritettava joka lästiltä tai lästiluvun mukaisesti. Maksua perittiin erisuuruisina monissa Suomen satamakaupungeissa, mutta ei esimerkiksi Naantalissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 658, 667.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/