Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbetjänt som ansvarade för övervakningen av ett tiotal hus och lydde under kvarterskommissarien.

Finsk beskrivning

korttelimestari*

kymmenen talon kortteliyksikön valvonnasta vastannut kaupungin virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.

Andra språk

Inga termer på andra språk