Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt med teoretisk och praktisk undervisning för blivande husmödrar och framför allt tjänarinnor i hushållsgöromål. Utbildningen varade några månader eller högst ett år. Hushållsskolorna verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

kotitalouskoulu, talouskoulu

Oppilaitos, joka antoi teoreettista ja käytännöllistä opetusta tuleville kotiäideille ja ennen kaikkea palvelijoille kotitaloustehtävissä. Koulutus kesti useamman kuukauden ajan, mutta korkeintaan vuoden. Koulut toimivat maanviljelyshallituksen alaisina.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 1352. http://runeberg.org/nf/

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 60–61.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .