Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privilegiebrev på kapning av främmande fartyg.

Finsk beskrivning

kaapparikirja*

vierasmaalaisten alusten kaappaukseen oikeuttava asiakirja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 214-215.

Andra språk

Inga termer på andra språk