Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildningsanstalt för diakonissor som grundades 1941.

Finsk beskrivning

Porin diakonissalaitos

Källor

Inga källor