Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underofficer med högsta graden bland trumpetare i ett beridet regemente. Regementstrumpetaren verkade som signalgivare vid regementsstaben.

Finsk beskrivning

rykmentin torvensoittaja*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 226.

Andra språk

Inga termer på andra språk