Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till regementsstaben hörande officer i rang närmast under överstelöjtnanten.

Finsk beskrivning

rykmentinvahtimestari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 226.

Andra språk

Inga termer på andra språk