Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt ämbete infört 1796 för att befrämja geografisk kännedom om svenska riket. Ämbetet innehades endast av Gustav Fredrik Linniehielm (1757–1819) och blev obesatt efter hans död.

Finsk beskrivning

valtakunnangeografi

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 227.

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 82, 187.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1796–1809
(i Sverige 1819)