Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av de svenska skogskommissionerna på 1680–1690-talet.

Finsk beskrivning

metsäkomissaari

Metsäkomission jäsen (1680- ja 1690-luvulla).

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 532–547 .

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 231.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1680–1690-tal