Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium i Kanneljärvi för vård av bland andra tuberkulospatienter, grundat 1939. Sanatoriet förestods av en läkare på deltid.

Finsk beskrivning

Hiekkarannan parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk