Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jämka eller anpassa storleken på exempelvis ett bötesbelopp.

Finsk beskrivning

sovittaa, säätää

Esimerkiksi sakkojen määrä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 411.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare