Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600–1700-talet samlande benämning på olika jordtransaktioner mellan kronan och enskilda, till exempel hemmansbyte, skatteköp.

Finsk beskrivning

vero-oikeuskauppa*

kruunun ja yksityishenkilön välisistä maakaupoista käytetty nimitys 1600–1700-luvuilla

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 275.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skatträttighetshandel

Se vidare