Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fordran hos endera parten som uppkom vid jordbyte av skattejord eller byte av ränta på skattejord mellan kronan och enskild person (eller flera personer).

Finsk beskrivning

perintömaasaatava

Perintömaan vaihdon yhteydessä toiselle osapuolelle jäänyt vaade korvauksesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 75.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/