Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På skattejord beläget bruk. Termen användes särskilt om ofrälse bruksägares begränsade rätt att inneha säterier. Efter 1789 kunde reglerna kringgås då säteriet förenades med bruket.

Finsk beskrivning

veroruukki

veri- eli perintömaalla sijainnut ruukki, jolla ei ollut kaikkia säterioikeuksia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 198.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/