Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De medel som gick till kronans kassa som lösen eller betalning för skatterättigheten på de kronohemman som sålts till skattehemman.

Finsk beskrivning

tilan perinnölliseksi lunastamisesta saadut varat

Varat, joita saatiin kruunun kassaan kruunun tilojen perintötiloiksi lunastamisen yhteydessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , Bonsdorff II:643.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska perinnöksilunastamisrahat, veromaaksilunastamisrahat, verollelunastamisrahat

Synonymer

skatteköpeskillingsmedel